יעקב אלוש


יעקב אלוש
יו"ר פורום הוועדים בישראל, מפיק הכנס והיריד