דוד (מיקו) צרפתי
מנהיג עובדים

יו"ר הוועד הארצי של עובדי חברת חשמל