יעקב אלוש


יעקב אלוש

יו"ר הוועידה, עורך המדריך השלם ליחסי עבודה, מנכ"ל MCMS Technology