מיקי קופל


מיקי קופל
ממקימי מיזם הבריאות ומנכ''ל מדיהו