דוד (מיקו) צרפתי

יו"ר הוועד הארצי של עובדי חברת החשמל