מיכל לוגסי


מיכל לוגסי

יו"ר וועד עובדי המינהל בנמל אשדוד