פרופ' מוטי (מרדכי) מירוני

פרופ' למשפטים (אמריטוס) אוניברסיטת חיפה, מגשר ובורר