עו"ד הילה שינוק

ראש מחלקת מאקרו ומדיניות בהסתדרות