יעקב אלוש

יעקב אלוש, מנכ"ל המרכז הבינלאומי לכנסים, יו"ר פורום הוועדים, עורך המדריך השלם ליחסי עבודה