יעקב אלוש

יו"ר פורום הוועדים, עורך המדריך השלם ליחסי עבודה, מנכ"ל המרכז הבינלאומי לכנסים