כנס ויריד הוועדים בישראל
 
   
גני התערוכה תל אביב - 4/7/18
 
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
למידע ולרישום טלפוני ◄ 1800-555200  
 
 

 

ארגון והפקה: 
המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  

טל:03-6949555, Office@icx.co.il