כנס ויריד הוועדים בישראל
 
גני התערוכה תל אביב - 24/01/18
 
מתכבדים להזמינך   - הירשם עכשיו
 
טופס הרשמה
 
 
 
למידע ולרישום טלפוני ◄ 1800-555200
 
 

 

ארגון והפקה: 
המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  

טל:03-6949555, Office@icx.co.il